تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند
اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد