تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

عید سعید غدیر خم مبارک باد

امشب همه عاشقان به عیش و طربند
در مدح علی به گفتگو با ادبند

در گود غدیرخم به ذکر صلوات
در عهد دگر به تکسوار عربند

عید سعید غدیر خم مبارک باد