تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

عید سعید قربان مبارک

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست
بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است
عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک