تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

روز جوان مبارک باد

 
جوان، دلی شاداب دارد و جانی بی‌قرار و بی‌تاب

جوان، دلی بی‌کینه دارد و جانی همچون آیینه

جوان، زنگار دل، آسوده تر می‌زداید و عشق و مهربانی را می‌سراید

جوان، بر بلندای قله اندیشه و ایمان می‌نشیند و حقایق را نیکوتر می‌بیند

و جوانی، بهار زندگی است و هنگام رستن از بردگی و بندگی

جوانی، دوران شکفتن است و گل گفتن و شنفتن . . .


ولادت حضرت علی اکبر وروز جوان خجسته باد

خواندن 3021 دفعه