تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع)بر شما تبریك وتهنیت باد

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد

خواندن 2322 دفعه