تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

دوشنبه, 14 اسفند 1396 ساعت 09:04

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

حضرت علي عليه السلام درباره بخشش و نیکوکاری مي فرمايند:
* بخشش بيش از خويشاوندي محبت مي آورد.
* آنکه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است.
* کسي که حاجت برادر مؤمن اش را برآورد، مانند کسي است که همه عمرش را به عبادت گذارنده است.

منتشرشده در اخبار