تماس با دفتر مرکزی: 77135417 -021   ایمیل ما: info@elia-decor.com

یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 09:10

بهترین زمان برای کاشت سبزه

در حال نزدیک شدن به عید هستیم و همه دوست دارند سبزه خود را هر چه زیباتر درست کنند.

بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز 13 فروردین رشد کافی داشته باشند:

منتشرشده در مقالات